Om kredsen

Generalforsamling i kreds 34

Lærerliv_041 2013 20 05 DLF Gentofte 035
Generalforsamling fredag d. 20/3 2020

Generalforsamlingen afholdes mandag d.15/6 2020, kl 17.30

Sted: pga forsamlingsforbuddet afholdes generalforsamlingen flere steder;

Bjørnehøjskolen, Annisse

Gilbjergskolen, Gilleleje

Melby skole, Halsnæs

Frederiksværkskole, Halsnæs

Er der for få tilmeldinger til hvert sted samles deltagerne på færre skoler.

Tilmeldingsfrist d.3/6. Pga forsamlingsforbuddet er tilmelding nødvendig. Du tilmelder dig enten hos TR, på mail (034@dlf.org) eller ved at kontakte kredskontoret. 

Program her

Inden generalforsamlingen udsendes formandens beretning skriftligt og den mundtlige beretning udsendes som video. Ligeledes udsendes regnskabet.

På generalforsamlingen vil der udelukkende blive gennemgået spørgsmål til beretning og regnskab, samt forslag. 

Dernæst gennemføres valg til tillidsposter.

Generalforsamlingen vil foregå via skype.