Om kredsen

Generalforsamling i kreds 34

Generalforsamling fredag d. 11-06-2021

Generalforsamlingen 2021

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling fredag d 11. juni 2021 kl. 17 på Ramløse skole. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Indkomne forslag

4. Regnskaber

5. Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

6. evt. Valg, jf. § 8

7. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være kredsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Hold øje her på hjemmeside om eventuelle ændringer i arrangementet grundet Covid-19.