Politik

Politikker

Politikker

 

Overordnet følger kredsen den politik, der er fastlagt af foreningen centralt.

Som yderligere præcisering af denne kan kredsen udarbejde egne politikker på forskellige områder.

Sådanne politikker danner baggrund for kredsstyrelsens og Daglig Ledelses arbejde i forbindelse med f. eks. oplæg til lønforhandlinger eller ageren i MED-udvalg.
Kredsens politikker er vedtaget på generalforsamlingen.
Kredsens politikker kan findes i menuen til højre.