Kredsens høringssvar til budget 2018-2021

 

                                                                                                             Frederiksværk den 28/9 2017

 

 

Halsnæs Kommune 

Rådhuset

Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk

 

 

Høringssvar vedrørende Budget 2018-2021

 

Der er udfordringer i Halsnæs med at nå de kommunale samt nationale målsætninger for folkeskolen. Misforholdet mellem mængden af opgaver og den enkelte lærers tid til opgaveløsning presser således kvaliteten i undervisningen samt arbejdsmiljøet.

 

Skoleforliget fra foråret er et skridt i den rigtige retning. Det bliver interessant at følge implementeringen af den politiske aftale, hvor de første midler rigtigt frigøres august 2018.

 

I skoleforliget skrives der, at folkeskolerne friholdes for besparelsesforslag for budget 2018. Derfor undrer det en del, at der optræder et reduktionsforslag R 2.6 i det budget der sendes i 1. behandling. Er man politisk allerede ved at bryde skoleforliget?

 

Reduktionsforslag R 2.6 Forslag C: Centralisering af modtageklasser for børn med flygtningestatus

Vi kan på ingen måde støtte dette besparelsesforslag.  Det er en risikofyldt manøvre, som kan gå ud over ikke bare flygtningebørnene, men også alle de andre elever. Et flygtningebarn bliver ikke integreret, inkluderet eller lærer sproget, hvis ikke også der er et trygt og sikkert miljø med tillidsfulde relationer.

 

Vi har tidligere set hvilke problemer der opstår, når man behandler børn som celler i et regneark. Omorganiseringen af heldagsskolen, gentagene klassemaksimeringer og flytning af specialklasserækken fra Hundested Skole til Arresø Skole burde være eksempler til skræk og advarsel. De udgifter der ser ud til at sparres nu og her, bliver senere til en øget udgift. Det er simpelthen en dårlig økonomiskprioritering. 

 

Vi kan derfor kun på det kraftigste opfordre til, at man trækker reduktionsforslaget. Det er ikke pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet.  Og samtidig skabes der en forskelsbehandling af børnene, der på ingen måde klæder Halsnæs Kommune.

 

Reduktionsforslag 2.7 B Reduktion i UKC løbende pulje til aktiviteter

Sidste budget blev der også sparret på UKC. Og med dette budgetforslag forsætter man undermineringen af mulighederne for at skabe de resultater for kommunens unge, som oprindeligt var intentionen bag dette særlige tilbud i Halsnæs. Vi opfordrer til, at den oprindelige pulje til aktiviteter bibeholdes.

 

 

Venlig hilsen

 

Michael Bie Andersen                                                                       

Kredsformand                                                                                                                   

Emner

Målgruppe