Høringssvar om udskolingslinjer

 

Frederiksværk d. 20/1 2016

Høringssvar vedrørende udskolingslinjer i Halsnæs

Halsnæs Lærerkreds tager til efterretning, at kommunen har vedtaget udskolingslinjer på skolerne i Halsnæs. Det er vores opfattelse, at kommunen mener og synes at udskolingslinjer vil forbedre elevernes karakterer og faglige niveau. Til det efterlyser Halsnæs Lærerkreds konkret evidens som understøtter, hvad der ikke må gå hen og blive et eksperiment og et prestigeprojekt i Halsnæs, men et projekt som rent faktisk bygger på solid viden og forskningsmæssige resultater.

Halsnæs Lærerkreds mener det er meget vigtigt, at vi værner om Folkeskolen som en samfunds- og kulturinstitution, hvor alle elever har lige muligheder og ikke bliver ofre for skjult niveaudeling, hvilket vi frygter vil blive konsekvensen i fremtiden. Ligeledes forudser vi, at skolerne skal ud i yderligere klassemaksimeringer pga. økonomien, hvilket absolut ikke er ønskeligt. Det skaber uro, elever der søger privatskoler, pressede lærere, højt sygefravær og mistrivsel.

Da det er en klar målsætning i folkeskolereformen, at lærerne skal medvirke til at den sociale arv bliver mindsket, så efterlyser vi saglige belæg for, at eleverne bl.a. udviklingsmæssigt er i stand til at vurdere, hvad "de har brug for" nærmere end hvad "de har lyst til". Skolerne i Halsnæs skal klædes rigtig på i forhold til at styrke eleverne i deres valg, således lærerne ikke kommer til at kæmpe med elever, som vil være i fare for at zappe rundt i de forskellige linjer. Vi bekymrer os for, at langt flere vil have svært ved at vælge profil og derved ender med at tilbage tre år på én udskolingslinje, hvor de fastholdes uden muligheder for andre tilvalg. Derfor opfordrer vi til, at udskolingslinjer redefineres til én hel dag med profilvalgfag og dermed bevares stamklasserne, som eleverne kender dem i dag.

I arbejdet med at lykkes med profilerne er det helt afgørende, at lærerne får de redskaber og værktøjer i form af tilstrækkelig efter- og videreuddannelse. Derudover skal der sikres tid til, at lærerne kan sammensætte bl.a. emner, årsplaner, årshjul, team og meget andet. Vi opfordrer til, at skolerne får mulighed for at inddrage lærerne i processerne så tidligt som muligt og så meget som muligt.

Venlig hilsen

Michael Bie Andersen og Gitte Mostel
Kredsformand og Næstformand

Emner

Målgruppe