Høringssvar om nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

 Frederiksværk d. 20/1 2015

Høringssvar vedrørende lukning af Halsnæs Heldagsskole.

I forbindelse med lukningen af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole vil Halsnæs Lærerkreds gøre opmærksom på følgende:

Medarbejderinddragelse

Med lukningen af Halsnæs Heldagsskole følger en fusion med Hundested Skole. I den sammenhæng mødes to meget forskellige skoler og skal blive til én. Vi foreslår en proces, hvor alle medarbejdere inddrages så tidligt som muligt, at der sikres et højt informationsniveau samt tydelig kommunikation omkring de processer som sættes i værk.

Mødevirksomhed

Det er vigtigt at prioritere og sikre sig, at der vil være tid og ressourcer afsat til mødevirksomhed i de nye team. Erfaringer fra lukning af andre skoler/afdelinger i kommunen viser, at det vigtigt med tid og mulighed for at mødes om ny kulturdannelse, praktiske gøremål og teamsamarbejde og andre forudsete og uforudsete opgaver.

Flytning af materialer

En procesplan for flytning af møbler og materialer bør prioriteres højt. Hvem har ansvaret for nedpakning, kørsel, rengøring af lokaler samt udpakning og indretning i nye lokaler?

Økonomi

Det forventes, at den økonomiske ramme er tilstrækkelig, og at ressourcerne følger med både de elever, som skal integreres i deres nye skoler og i fusionsprocessen med Hundested Skole. Det forventes ydermere, at der afsættes midler til at lærerne, som skal modtage elever fra Halsnæs Heldagsskole, opkvalificeres til at yde den særlige støtte, som det må forventes at børnene har brug for.

Opmærksomhed på lærere, som forflyttes til andre skoler

Såfremt det ikke lykkes at skabe tilsvarende stillinger til alle lærere fra Halsnæs Heldagsskole, som derfor bliver tilbudt stillinger på de øvrige skoler i normalklasser, bør man tilstræbe at der gives besked om dette så hurtigt som muligt, således skolerne har mulighed for at tage højde for og give plads til de nye lærere i de forestående fagfordelinger.

Venlig hilsen

Michael Bie Andersen, kredsformand Gitte Mostel, næstformand

 

DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 HALSNÆS LÆRERKREDS Jernbanegade 6 - 3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org

Emner

Målgruppe