Høringsvar til budget 2016-2019

Kredsen har kommenteret kommunens budget

 

                                                                                                             Frederiksværk den 22/9 2015

 

Halsnæs Kommune 

Rådhuset

Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk

 

 

Høringssvar vedrørende Budget 2016-2019

Hermed fremsendes høringssvar vedrørende Budget 2016-2019.

 

Vi vil gerne anerkende byrådets beslutning fra budgetrevideringen i foråret, om at sænke lærernes undervisningsandel. Desværre er lærerne i Halsnæs stadig i top 10, når det gælder kommuner, hvor lærerne underviser mest. Det er en kæmpe udfordring i arbejdet med, at nå de kommunale samt nationale målsætninger for folkeskolen. Misforholdet mellem mængden af opgaver og den enkelte lærers tid til opgaveløsning presser kvaliteten i undervisningen samt arbejdsmiljøet.

 

 International forskning på skoleområdet tegner et tydeligt billede, af at det ingen steder er lykkedes at få ”mere for mindre”. Det vil derfor efter vores opfattelse også være mere ”held end forstand”, hvis øvelsen lykkes i Halsnæs. Vi anbefaler derfor, at byrådet endnu engang kigger på, om der er sammenhæng mellem mål og ressourcer i tilknytning til skolens kerneopgave - skolens undervisning og elevernes læring.

 

Vedr. Effektiviseringsforslag E 2.2

Omorganiseringen af Heldagsskolen og de pædagogiske intentionerne i forslaget, der handler om nedtrapning af pladser mod en mere inkluderende folkeskole er et fint forslag. De sparede midler i omstillingen, skal dog tilføres normalområdet, således at vi kan få styrket den forebyggende og foregribende indsats på skolerne, som desværre de sidste år er blevet nedprioriteret. Hvis man bruger omstillingen som en spareøvelse, giver man de allermest sårbare elever en endnu dårligere chance for at lykkedes - stik mod intentionerne i folkeskolereformen.

 

Hvad angår oprettelsen af inkluderende dagbehandling, kan vi ikke støtte forslaget. Der er endnu ikke lavet en evaluering af forsøget på Frederiksværk skole, og de tilbagemeldinger, vi kender til er blandede.  Ligeledes peger rapporten fra Implement på en organisering på distriktsskolen som uhensigtsmæssig.

 

Vedr. Udvidelsesforslag 2.6 B

Et godt forslag der vil forbedre mulighederne for at arbejde med IT i undervisningen. Beslutningen om valg af PC/IPad bør ikke være en politisk beslutning, men en beslutning ud fra hvad der pædagogisk er det rigtige valg.

 

Vedr. Udvidelsesforslag 2.3 c)Holddeling på mellemtrinnet

Alle elever i Halsnæs er talentfulde og kan lære af hinanden. Derfor vil vi anbefale, at midlerne bruges til pædagogisk funderet holddeling fremfor niveaudeling som i gamle dage. Der er intet i den pædagogiske forskning, der peger på at niveaudeling giver bedre resultater. 

  

Venlig hilsen

Michael Bie Andersen                                                                       

Kredsformand                            

Emner

Målgruppe