Høringssvar ledelsesgrundlag

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          Frederiksværk 30.4.2015

Halsnæs Kommune 

Rådhuset

Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk

 

 

Høringssvar vedrørende Ledelsesgrundlag for skolevæsnet i Halsnæs Kommune

 

Vi er glade for at blive hørt i forbindelse med ændringerne i ledelsesgrundlaget for skolevæsnet, og ønsker også fremover inddragelse, hvis og når der ændres i ledelsesgrundlaget.

 

Overordnet set ser vi det nye ledelsesgrundlag som en forbedring, samt en styrkelse af vægtningen af skoledelen i skoleledelserne i Halsnæs Kommune. Vi støtter op om intentionerne i ledelsesgrundlaget, omkring målsætningerne og den øgede vægtning af faglig ledelse i skoleledelsen.

 

Vi har følgende forslag til ændringer samt kommentarer til ledelsesgrundlaget:

 

 s. 3 Målsætning for ledelsesgrundlaget bør ikke kun sikre efterlevelse af reformen, men sikre efterlevelse af hele Folkeskoleloven. Vi savner et fokus på medinddragelse af medarbejderrepræsentanter og medarbejdere.

 

s. 3 Beskrivelse af ledelsesstrukturen og tværfagligheden. Vi mener, der allerede er den tværfaglighed i skoleledelserne, som er nødvendig for at skoleledelserne kan fungere. Øges tværfagligheden yderligere risikerer man at fjerne fokus fra skolens kerneydelser og opgaver.

 

s. 5 Skolelederen kan have faglige ledelsesopgaver. Her mener vi der bør stå skal.

 

Vi ønsker, at skoleledelsen har et øget fokus på at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø fx ved at øge den sociale kapital på skolerne, samt aktivt bruge viden og evidens om god skoleledelse. Skabe rammerne for en skole, hvor lærere og elever føler sig trygge, respekterer hinanden og har varme relationer.

Ledelsen skal være til rådighed for lærerne, støtte og udvikle lærerne, samt inddrage og skabe en kultur båret af ligeværd. Sidst men ikke mindst skal vi styrke en stærk pædagogisk ledelse, der involverer sig i fælles mål, læseplaner og undervisningsmetoder uden at give påbud.

 

Venlig hilsen

 

 

Michael Bie Andersen                                                                       

Kredsformand                            

 

 

 

Emner

Målgruppe