Kreds 38

Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen er en såkaldt TR-styrelse og består af 6 personer:

Formand, kasserer samt skolernes tillidsrepræsentanter.

Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen - tillidsrepræsentanterne vælges på skolerne.