Kreds 38

Halsnæs Lærerkreds

Halsnæs Lærerkreds 

Danmarks Lærerforening Kreds 38

Kredsen dækker Halsnæs Kommune. Vi er omkring 260 aktive medlemmer og 120 pensionister.
Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der finder sted hvert år i marts måned.
Kredsen ledes af en Kredsstyrelse på 6 personer, og der afholdes kredsstyrelsesmøde mindst en gang om måneden.
Den daglige drift forestås af formand og kasserer/sekretær.