Kreds 38

Generalforsamling

Kredsen holder hvert år en ordinær generalforsamling i marts måned

Læs nærmere om generalforsamlingerne ved at klikke i det grå felt