Hvad hvis jeg...

 • skal have barn

  En lærer har ret til fravær fra arbejdet med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen. Da det forventede fødselstidspunkt og den faktiske fødsel ikke altid er sammenfaldende, kan perioden før fødslen i praksis være af såvel kortere som længere varighed end de 8 uger.  Læs mere via linkene til højre

 • skal holde ferie

  Tjenestemandsansatte og overenskomstansatte lærere m.fl. i folkeskolen er omfattet af aftale om ferie for personale ansat i kommuner. Læs mere via linket til højre.

 • bliver syg i forbindelse med ferie
  Det vigtigste er at sygemelde sig over for arbejdsgiveren hurtigst muligt.

  Hvis din arbejdsgiver modtager sygemeldingen forud for ferien eller senest ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag, har du krav på at få ferien udskudt til senere afholdelse. Modtager din arbejdsgiver sygemeldingen efter feriens begyndelse, har du ret til at få ferien suspenderet. Dog gives der ikke erstatningsferie for de første 5 sygedage. Ved sygdom opstået i ferien indhentes en lægeerklæring. Den skal den ansatte selv betale. Også ved sygdom under ferie i udlandet skal der indhentes dokumentation for, at der er indtruffet sygdom.

   

   

Signaturhoteller

Signaturhoteller

Benyt dig af Danmarks Lærerforenings seks konferencehoteller til konference, kursus eller ferie

Fremhævede sider

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring

Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har i forbindelse med din ansættelse

Feriehuse

Feriehuse

DLF disponerer over seks feriehuse, som kan lejes af medlemmer og ansatte

Medlemslån

Medlemslån

Som medlem kan du ansøge om et fordelagtigt medlemslån og låne op til 200.000 kr